Levende kulturhus = økt bolyst

Fylkesmannen på besøk i kulturhuset i Lesja.
Fylkesmannen på besøk i kulturhuset i Lesja. (Foto: Ivar Ødegaard)

Kulturhuset på Lesja lever – og er et fantastisk tilskudd til «levande Lesja»! Her er aktivitet for ung og gammel nær sagt til alle døgnets tider. Her er til og med en stor svømmehall. Og om ikke det er nok – 12,5 meters svømmebasseng er det også på Lesjaskog, 3,2 mil unna. Ikke verst for en kommune på vel 2000 innbyggere.

Fylkesmannen & co. tok turen gjennom huset, møtte unge lesjajenter på fotballtrening, tittet på vektrom og spinningrom og var også innom svømmehallen, vist rundt av en entusiastisk vaktmester og altmuligmann Reza Roshan.

Så kommer vi ikke unna å nevne 12,5 metersbassenget på Lesjaskog, som er oppvarmet til trening med fysioterapi, barnesvømming og varmtvannstrening for alle som vil en gang i uka. På Lesjaverk har grendeutvalget laget et flott treningsrom (omtrent som det på Lesja) som alle kan betale for å bruke. Det er også tre lysløyper i Lesja, den ene med automatisk lys hver kveld – to der man kan skru på lys selv om man vil gå.

Huset sto ferdig for drøyt åtte år siden, og var denne gang møteplass for Fylkesmannens følge og Lesja kommune, representert ved politikere og administrasjon. Møtet var i storsalen, der det er 234 sitteplasser. (Foruten «delegasjonene» var det kun Vigga-redaktør Astrid som brukte sitteplassene denne kvelden).

Stor, men liten

Lesja er stor kommune; større enn Vestfold – men liten i folketall. Vel 2000 nå, og realistisk sett kan det stadig ventes litt nedgang. Men ordfører Mariann Skotte er optimist. Hun arbeider for et livskraftig – levande Lesja – hele året for fastboende og hyttefolk. Merkevarenavnet «nasjonalparkkommune» blir brukt for alt det er verd.

-Vi er også en av landets mest verneverdige kommune - 76 % av arealet i kommunen er verna, sier hun.  

Hytteinntekter og konsesjonskraft

Kommunen har flere hytter enn den har innbyggere, så hyttefolk er å regne med i denne kommunen. Riktignok belaster tilreisende hyttefolk kommunale helsetjenester til tider, men de er også en inntektskilde for kommune, grunneiere og næringsliv. A propos kommuneøkonomi, sier rådmann Heidi Skaug:

-Grunnen til at vi ikke har veldig dårlig økonomi, er inntekter vi får som kraftkommune.

Hennes utfordring – som også er kommunenes – er at konsesjonsbetingelser er under forhandling. Økonomien blir strammere.

En ting kan ingen rokke ved: er du opptatt av folkehelse kan du snaut finne en bedre plass.

LESJA-GLIMT

God stol, men Knut syntes det var greit å ikke sitte der mer permanent.

Ordfører Mariann Skotte om å holde på hyttefolket: «Hyttefolk er her mye og vil ha infrastruktur som for eksempel bredband. Kommunen har ikke råd til å finansiere slik utbygging».

Mat er kultur og identitet: Avdem gardsysteri sto for smaksprøver av både gamle og nye oster til alle på møtet.

Ordfører Mariann Skotte om å få tak i tilreisende: «Villreinstammen gir besøkende fra hele landet hver høst (reinsjakt). Vi lokker folk med at de kan melde flytting hit og får reinsløyve.»