Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


06.08.2019

Innspill til ordinære skjønnsmidler 2020

Fylkesmannen i Innlandet skal tildele ordinære skjønnsmidler for 2020 til kommunene basert på kommunenes overordnede økonomiske situasjon. Kommunene har anledning til å komme med innspill innen 22. august.

12.06.2019

Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland

Det blir samling for kommunene om arbeidet med å redusere klimagassutslipp 27.-28. november 2019.

07.06.2019

Anbefaler flytting av kommunegrensa

Fylkesmannen mener kommunegrensa mellom Gjøvik og Vestre Toten bør justeres slik at hele Raufoss industripark blir liggende i Vestre Toten kommune.  

14.05.2019

Forslag om økning i frie inntekter til kommunene i 2020

Kommuneproposisjonen for 2020 ble lagt frem 14. mai 2019. Regjeringen foreslår en økning i frie inntekter på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Dette tilsvarer en vekst på mellom 0,3 og 0,5 %. Veksten er lavere enn det som har vært foreslått de siste årene.

10.04.2019

Fylkesmannens egne ord - Elverum

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

10.04.2019

Elverum

Fylkesmann Knut Storberget er i mål. Ikke etter 100 dager, som han ville bruke på å besøke alle de 48 kommunene i Innlandet, men etter 90 dager! Siste kommune, hans egen hjemkommune Elverum, ble besøkt på 9. april. En historisk dag for Elverum og en historisk dag for Norge.

05.04.2019

Fylkesmannens egne ord - Gjøvik

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

26.03.2019

Kommunene i Innlandet hadde dårligere driftsresultat i 2018 enn landsgjennomsnittet

Foreløpige tall viser at 11 kommuner i Hedmark og 6 kommuner i Oppland hadde negativt netto driftsresultat i 2018. I disse kommunene er de løpende driftsutgiftene høyere enn de løpende inntektene.  

20.03.2019

Oppland: Uten kollektivtrafikk stopper Innlandet

OPPLAND FYLKESKOMMUNE: En skoleelev i Skjåk, en førerkortløs pensjonist på Fagernes eller en student i Lillehammer på veg til fest; de tar bussen og bidrar dermed til de mer enn åtte millioner bussreisene som Oppland fylkeskommune inviterte til i fjor. Opplandstrafikk er en suksess som fylkeskommunen hadde valgt å presentere for fylkesmann Knut Storberget – «Knut på tur».

15.03.2019

Innlandet i dialog med Stortingsbenkene

De to Stortingsbenkene fra Innlandet inviteres for å møte interesseorganisasjoner, privat næringsliv og statsetater i 1. april. Fylkesmannen i Innlandet og de to fylkeskommunene arrangerer da for første gang «Treffpunkt Innlandet», der aktørene blant annet kan drive «interessepolitisk speed-dating».

14.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Nordre Land

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

14.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Vestre Slidre

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

07.03.2019

Tar tak for å begynne opprydding

Fylkesmannen har sikret 5,2 mill. kr for å rydde skumglass i utvalgte områder langs Ottaelva. Kommunene mener at all opprydding må betales av staten. Bedriften Glasopor vil lage en oppryddingsplan, men sier de ikke har penger å rydde for.

07.03.2019

Fylkesmannen har delt ut 21,9 mill. kroner til kommunene i Innlandet

Midlene det dreier seg om, er skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter. Det kom inn til sammen 71 søknader med en samlet søknadssum på totalt 58,1 mill. kroner.

07.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Nord-Fron

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

06.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Skjåk

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

06.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Lom

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

04.03.2019

Eidskog

Eidskog har noen spesielle historier bak seg; i tida før 1814 var veien gjennom Eidskog viktig militært sett, og flere ganger opp gjennom historien har svenske styrker rykket inn i Eidskog. Da Norge kom i union med Sverige i 1814 opphørte fiendtlighetene ved grensen. Til orientering: Nå er samarbeidet det aller beste, og området Morokulien er etablert som et bevis på dette. – Vi er opptatt av mulighetene, men klar over utfordringene, sier ordfører Kamilla Thue.

01.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Øystre Slidre

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

01.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Vang

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

28.02.2019

Fylkesmannens egne ord - Eidskog

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

28.02.2019

Fylkesmannens egne ord - Våler

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

28.02.2019

Våler

Helt nord i Solør ligger Våler som en godt skjult hemmelighet for mange. De har 3800 innbyggere og en nedlagt militærleir. Men den tapte militærleiren har de brukt til å snu utviklinga til noe positivt. Nå starter snart oppdyrkinga av 7316 dekar som kommunen har kjøpt av Forsvaret, noe som vil gjøre det til et av norgeshistoriens største dyrkingsprosjekt. Og tro på framtida har de! Ikke minst drømmer de om å utvikle mer foredling av tømmerstokken. Dette er en drøm de deler med fylkesmann Knut Storberget, som igjen minnet om at Innlandet ikke lever i oljeskyggen, men i skogsola!

27.02.2019

Fylkesmannens egne ord - Tynset

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

27.02.2019

Tynset

Tynset ligger som plommen i egget – midt i regionen! Tynset har det også som plommen i egget, for det er mye som blåser Tynsets veg akkurat nå. Samme dag som fylkesmann Knut Storberget og hele 12 personer fra embetet var på besøk, la rådmann Arild Einar Trøen fram regnskapsresultatet for 2018, med et solid overskudd på 16,6 millioner kroner.

27.02.2019

Fylkesmannens egne ord - Tolga

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

27.02.2019

Tolga

«Tolga dyrker måltidet» ble et slags slagord for kommunen - som bare har 2,4 prosent av arealet som dyrket mark mens 2/3 av arealet er snaufjell. Likevel har de over 25 prosent av befolkningen sysselsatt i primærnæringene ifølge Wikipedia. Men slagordet handler om mer enn å dyrke maten, det handler også om ramma for måltidet; et godt vertskap og gjerne med kulturopplevelser attåt.

26.02.2019

Fylkesmannens egne ord - Rendalen

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

26.02.2019

Rendalen

Vi er der veidemannskulturen startet. Den første fangstmann var rendøl ifølge rendølene selv. Per Ivar Strømsmoen, som arbeider med kultur i Rendalen kommune, har presentert prosjektet «Opplev Rendalen» for fylkesmann Knut Storberget og hans følge. Strømsmoen sier: -Her var det folk fra «et kvarter etter at isen forsvant». Kanskje var det fast bosetting her fra 7.500 år før Kristus.

26.02.2019

Fylkesmannens egne ord - Engerdal

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel