Forskriftsendring Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde


Høringsfrist 12. juni 2020 23:59

Bilde fra Veodalen.
Bilde fra Veodalen. (Foto: Marit Vorkinn)

Forslag om endring av forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde – tillatelse til bruk av elektrisk sykkel på Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen.

På oppdrag fra Miljødirektoratet sender Fylkesmannen i Innlandet ut forslag til endrede forskrifter for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde.

Forskriftsendringen innebærer at det åpnes for bruk av el-sykkel på Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen i perioden 15. juni - 15. oktober. De to aktuelle strekningene er tenkt å fungere som forsøksområder for å høste erfaringer med bruk av el-sykkel i nasjonalparkene.

Se alle tilknyttede dokumenter i relaterte dokumenter. Du kan avgi din høringsuttalelse i skjemaet nedenfor, eller sende oss en e-post eller brev. Høringsfristen er 12. juni 2020.