Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet ute på høring


Høringsfrist 19. juni 2020 23:59

Artsrik beitemark i Vågå.
Artsrik beitemark i Vågå. (Foto: Stig Horsberg)

Fylkesmannen sender ut forslag til endringer i Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet på høring.

Endringene omhandler enkelte mindre presiseringer og inkludering av områder kartlagt etter NiN-metodikken (Naturtyper i Norge). Endringene er beskrevet nærmere i høringsbrevet.

Eventuelle innspill til endringene kan sendes via skjemaet nedenfor, per e-post eller som brev til Fylkesmannen i Innlandet, postboks 987, 2640 Lillehammer.

Høringsfristen er 19. juni 2020.