Oppstart av verneprosesser


Høringsfrist 20. mai 2020 23:59

Utsikt fra Krokkletten i Stor-Elvdal kommune.
Utsikt fra Krokkletten i Stor-Elvdal kommune. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 8 områder.

Det er 6 nye verneområder som vi ønsker å verne, samt to utvidelser av eksisterende naturreservat. Klikk på navnet for å se et kart over områdene. De nye verneområdene er:

  • Nordre Munksjøberget 5 km øst for Osensjøen i Trysil kommune, ca. 8140 dekar stort.
  • Klingerhaugen 3 km øst for Strandlykkja i Stange kommune, ca. 100 dekar stort.
  • Labbdalen ved Labbelva på Espa i Stange kommune, ca. 120 dekar stort.
  • Middagsberget 2 km sør for Malungen i Stange kommune, ca. 210 dekar stort.
  • Havikberget 4 km sørøst for Brøttum i Ringsaker kommune, ca. 210 dekar stort.
  • Skjærberget og Nysæteråsen 5 km øst for Sjølisand i Rendalen kommune, ca. 6310 dekar stort.
  • Utvidelse av Stange urskog (Romsæterberget) 4 km øst for Strandlykkja i Stange kommune, ca. 360 dekar stort.
  • Utvidelse av Stenmyra naturreservat ved Varaholla i Trysil kommune, ca. 740 dekar nytt areal.

Mer informasjon om områdene vil komme i forbindelse med høringen som er planlagt i mai/juni 2020. I de eventuelle reservatene vil blant annet skogsdrift, motorferdsel og nybygging bli forbudt, mens rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og elektriske anlegg, bær- og soppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, bes disse sendt til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post fminpost@fylkesmannen.no innen 20. mai 2020. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.

Høringsskjema

Velg område