Oppstart av verneprosesser


Høringsfrist 05. mai 2020 23:59

Gammel furuskog er viktig for mange arter av lav, sopp, mose og fugl.
Gammel furuskog er viktig for mange arter av lav, sopp, mose og fugl. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 17 områder.

Det er 13 nye verneområder som vi ønsker å verne, samt 4 utvidelser av eksisterende naturreservat. Klikk på navnet for å se et kart over områdene. De nye verneområdene er:

 • Månskjæra, et ca. 640 dekar stort skogområde på østsida av Glomma, 4 km nord for Koppang i Stor-Elvdal kommune.
 • Krokkletten, to skogkledte topper på vestsida av rv. 3, 4 km nordvest for Opphus i Stor-Elvdal kommune, ca. 150 dekar stort.
 • Sjøbekken, et ca. 1710 dekar stort skogområde i Imsdalen, 8 km nordvest for Imsroa i Stor-Elvdal kommune.
 • Engene, et ca 540 dekar stort deltaområde i nordenden av innsjøen Råsen i Nord-Odal kommune.
 • Lekjenndalen, ei bekkekløft på vestsiden av Engeren, 3 km fra Heggeriset i Engerdal og Trysil kommuner, ca. 2120 dekar stort.
 • Sagbekkskåra, ei bekkekløft på vestsida av Lille Engeren, 2 km nordvest for Engerdal i Engerdal kommune, ca. 370 dekar stort.
 • Eriksrudtjernet, et ca. 210 dekar stort kalkskogområde, 6 km øst for Raufoss i Vestre Toten kommune.
 • Skolldalen, et ca. 2090 dekar stort skogområde i nærheten av Hemmeldalen naturreservat i Øyer kommune.
 • Skålåsen, et ca. 653 dekar stort skogområde, 12 km øst for Einavoll i Østre Toten kommune.
 • Hånåhoppet, et ca. 1682 dekar stort kalkskogområde 1 km vest for Vinstra i Nord-Fron kommune.
 • Høghaug-Hansebakkberget, et ca. 2750 dekar stort skogområde ved Grimsrud i Sør-Aurdal kommune.
 • Åsli, et ca. 657 dekar stort skogområde, 4 km sør for Nordsinni i Nordre Land kommune.
 • Rognhaugen, et ca 1665 dekar stort skogområde på grensa mellom Gran og Hurdal kommuner.

Utvidelsesområdene er:

Mer informasjon om områdene vi komme i forbindelse med høringen som er planlagt i mai 2020. I de eventuelle reservatene vil blant annet skogsdrift, motorferdsel og nybygging bli forbudt, mens rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og elektriske anlegg, bær- og soppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, bes disse sendt til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post fminpost@fylkesmannen.no innen 5. mai 2020. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.

Høringsskjema

Velg område