BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190601T235900 DTSTAMP:20190915T132015Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190601T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner UID:5af73409-a534-4e0f-9466-d2288d252d7d X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen sender med dette forv altningsplanene for Jernå\;a naturreservat og Lavå\;a naturrese rvat på\; hø\;ring.

Frist: 01.0 6.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/horin ger/2019/06/jernaa-og-lavaa-naturreservater---horing-av-forvaltningsplane r/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner TRIGGER:-P52DT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR