Søknad om utslipp fra Lillehammer Vannverk Hovemoen


Høringsfrist 15. mars 2019 23:59

Lillehammer vannverk.
Lillehammer vannverk. (Foto: Sweco)

Lillehammer kommune søker om utslipp av fortynnet spyleslam fra nytt vannverk på Hovemoen.

Råvann pumpes fra eksisterende råvannsbrønner i Korgen. Renseprosessen skal fjerne mangan ved oksidasjon, filtrering og UV-stråling. Utslippet omfatter spyleslam etter rengjøring av filtre, modningsvann ved igangkjøring etter filterspyling fra prosessen og ev. nødoverløp. Utslippet skjer til Bælabekken, ca. 100 meter fra utløpet til Lågen. Slam fra ordinær drift ledes til Lillehammer renseanlegg.

Søknaden er også lagt ut til offentlig ettersyn i Lillehammer kommune. Eventuelle merknader til søknaden bes oversendt via skjemaet nedenfor eller via e-post til Fylkesmannen i Innlandet.