Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Fylkesmannen i Innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller e-post eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Uke Høring
juli 2019
23. jul 30 Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark
august 2019
03. aug 31 Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark
14. aug 33 Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland
Frist Høring
juli 2019
23. jul Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark
august 2019
03. aug Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark
14. aug Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland