Helsedirektoratet ønsker at kommunene øver på smittesporing

TISK – strategien beskriver målrettet innsats for å finne og isolere de smittede, spore opp deres smittekontakter og sette disse i karantene. Nå inviteres kommunene til øvelser.

For å få god kvalitet på gjennomføring av tiltakene i TISK-strategien, trenger de fleste kommuner å få økt kompetanse og å øve. Torsdag 10. september inviterer Helsedirektoratet til første webinar i rekken «Øve på TISK». Fylkesmannen i Innlandet har vært med både i planleggingen og gjennomføringen av webinarene.

Med bedre kontroll over pandemien og et lavere antall smittede, kan vi dreie fokus fra tiltak som rammer alle, til en målrettet strategi; TISK - som innebærer testing, isolering, smitteoppsporing og karantene. Det kan erstatte mange av de inngripende tiltakene hvis det gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang.

Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å håndtere utfordringer og kriser. Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.

Det første Webinaret som Helsedirektoratet inviterer til vil gi presentasjon av TISK-strategien og tips til hvordan man kan øve i kommunene. Webinaret er et kompetanseseminar om øvelsesplanlegging.  Opptak av webinaret og materiale til ulike type øvelser vil bli tilgjengelig  etter webinaret som kommunen kan benytte. Målgruppen for seminaret er kommunene og Fylkesmennene.

Program Webinar 1 «Øve på TISK",  10 september kl 10-11.30

Presentasjon av TISK strategien - Espen Nakstad, Helsedirektoratet

Øvelser som metode - Mathias Johnsen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Erfaringer fra å drive øvelser i kommunene -Monica Lunde og Gro Taraldsen, Fylkesmannen i Innlandet

Erfaringer med planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser -Vang kommune

Å bruke øvelser i TISK - Emily McDonald, Folkehelseinstituttet

Møteleder: Kari Annette Os, Helsedirektoratet 

Webinarrekken er utviklet i samarbeid mellom: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen i Innlandet, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Helsedirektoratet