Korona i Innlandet - Fylkesmannen jobber kontinuerlig med situasjonen

Fylkesmannen jobber nå kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her.

Fylkesmannen jobber nå kontinuerlig med situasjonen rundt koronaviruset. Vi har faste møter med Helsedirektoratet, fylkesberedskapsrådet og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler. 

På denne siden finner du en samling av alle sakene vi legger ut som har med korona å gjøre.

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 

28.03.2020

Ny koronalov

Det er ikke tid til å følge Grunnlovens bestemmelser for lovvedtak i den krisen landet befinner seg i nå. Stortinget har derfor vedtatt en egen lov - "Koronaloven". 

28.03.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner.

27.03.2020

Innlandet fylkeskommune får ca 3,5 millioner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. 

27.03.2020

Kommunalbanken styrkes med 750 mill. kroner for å hjelpe kommunene

Økte utgifter innen helse og omsorg, innkjøp av utstyr, tapte skatteinntekter og reduserte inntekter fra SFO og barnehage gjør at mange kommuner nå begynner å bekymre seg for hva koronaepidemien vil ha å si for kommuneøkonomien

27.03.2020

Mulighet for forskudd av dagpenger

Koronapandemien har ført med seg en bølge av permitteringer og oppsigelser på det norske arbeidsmarkedet. I løpet av uke 12 hadde Innlandet mottatt nærmere 11600 søknader om dagpenger fra personer som nå har behov for støtte.

27.03.2020

Ekstra råd til risikogruppene

Helseministeren kom i går med ekstra beskyttelsesråd til dem som er i risikogruppene for alvorlig sykdom ved koronavirus-smitte.

27.03.2020

Landbruket trenger mange hender i arbeid

Landbruket i Innlandet har på grunn av koronavirus-restriksjonene store utfordringer med å skaffe seg nok arbeidskraft til den kommende sesongen.

26.03.2020

Skole og barnehage til de som trenger det mest

Ikke alle barn har hjemmeundervisning for tiden. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet

26.03.2020

Kommuner kan stenge campingplasser

Smittevernloven gir kommunene hjemmel til å stenge ulike virksomheter, som campingplasser, hoteller og turisthytter, når det er nødvendig for å hindre at allmennfarlig smitte sprer seg.

26.03.2020

Må rigge seg for opptil 370 syke utenfor sykehus

Innlandskommunene kan bli nødt til å ta imot ca. 300-370 alvorlige syke i kommunene samtidig når pandemien når sitt høydepunkt, med behov for pleie og omsorg. Nederst i denne saken finner du de regionale tallene.

26.03.2020

Prioriterer politiattest til de i kritiske samfunnsfunksjoner

Politiet prioriterer nå utsendelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner.

26.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Alle familievernkontorene vil ha åpne sentralbord igjen fra torsdag 26.3.20. Det er lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner.

26.03.2020

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Fylkesmann Knut Storberget har snakket mye om utsatte barn og unge. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise, og nå er det besluttet at ansatte der defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon.

26.03.2020

Eksamen avlyses for 10. trinn

Alle eksamener for 10. trinn og skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

25.03.2020

Koronatiltak fortsetter – noen ble skjerpet

I går kom beskjeden om at tiltakene som mot koronaviruset skulle videreføres frem til og med 13. april. Vi gir deg her en oversikt over rådene – og spesielt på områder hvor rådene ble skjerpet.

25.03.2020

Hvem svarer på hva om koronasaker?

Fylkesmannen får daglig flere titalls eposter, telefoner og nettspørsmål om koronarelaterte saker – men må noen ganger sende henvendelser, spørsmål og innspill videre – rett og slett fordi vi ikke er rett adressat.

25.03.2020

Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

Nå bygges Innlandets kanskje viktigste «bank» opp. «Ressursbank Innlandet» er stedet der ressursene skal finne hverandre – hvis noen har for mye og noen har for lite skal det meldes hit.

24.03.2020

Kjøreregler/anbefalinger: Smittevernstiltak viderføres til 13. april

Regjeringen har i dag besluttet å videreføre de strenge tiltakene for å forhindre spredning av koronasmitte. Med dette som  bakgrunn, og den solide innsatsen som har vært lagt ned i kommunene i Innlandet så langt, er det nå vår klare oppfordring å følge disse tiltakene. 

24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

23.03.2020

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr

Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet sosial distansering og hygieniske retningslinjer.

Flere nyheter