Trygghet for grøntprodusentene

Løkdyrking
Løkdyrking (Foto: Karoline Finstad Vold)

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

- Mange grøntprodusenter skal i disse dager sette i gang med våronna: de skal så og plante, slik at vi får gode, norskproduserte grønnsaker, frukt og bær. Regjeringen skaper nå større trygghet for produsentene, slik at de setter i gang med den produksjonen de opprinnelig hadde planlagt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matdepartementet vil utforme detaljene i ordningen i samarbeid med Landbruksdirektoratet og næringen.

Les hele nyhetssaken på nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.