Grensekontroll mot Sverige

De som passerer grensa må framvise pass.
De som passerer grensa må framvise pass. (Foto: Anne Pauline Skjelkvåle)

Krysser du svenskegrensa nå uten å være omfattet av unntakene i forskriften nevnt under, skal du oppholde deg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

Tiltaket er en del av den dugnaden vi alle er med på. Det er et viktig tiltak for at vi skal holde oss mest mulig i ro og omgås færrest mulig for å hindre smittespredning av koronaviruset.

Det er allikevel noen som får passere over grensa.

  • Arbeidspendlere: Dette er personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted og krysser grensa når de reiser til og fra arbeid.
  • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Dette gjelder også personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Se liste over disse her.

De personene som får passere grensa skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Se forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge . Unntaksbestemmelsene fra karanteneplikten finner du i § 2.

Det er politiet som håndhever disse bestemmelsene.

Norske reindriftutøvernes bruker reinbeite i Sverige og langs den norsk-svenske grensen. De reindriftsutøverne som til enhver tid gjeter reinen har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge. Se mer om dette her.