Ny veileder i kontinuitetsplanlegging

DSB har laget en veileder i kontinuitetsplanlegging for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær.

Veilederen gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

Den primære målgruppen for veilederen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre offentlige, private og frivillige virksomheter og organisasjoner vil kunne ha nytte av den.

Noen sentrale spørsmål i veilederen er:

  • Hva skjer når personellfraværet øker utover hva man normalt kan forvente?
  • Hvilke deler av virksomheten vil bli hardest rammet?
  • Hvordan vil virksomheten takle utfordringene og konsekvensene?
  • Hvilke konsekvenser kan bortfall av leveranser fra virksomheten få for andre?

Veilederen gir ikke ferdige løsninger, men gir innspill til problemstillinger som bør diskuteres og forslag til mulige tiltak. Hver enkelt virksomhet må vurdere utfordringene når det gjelder egen betydning i et samfunnssikkerhetsperspektiv og egne behov.

Veilederen ligger linket.