Landbruket er i beredskap

Det er et stort behov for sesongarbeidskraft både i jord- og skogbruket utover våren og sommeren.
Det er et stort behov for sesongarbeidskraft både i jord- og skogbruket utover våren og sommeren. (Foto: Torfinn Kringlebotn)

Fylkesmannen er opptatt av at matproduksjonen og aktiviteten i skogbruket i størst mulig grad går som normalt i en utfordrende tid.

Det er full beredskap i verdikjeden, fra bonde til næringsmiddelindustri og transport av varer. Fylkesmannen har sendt brev til samtlige landbrukskontor i Innlandet der vi tar opp noen tema som bør få ekstra oppmerksomhet nå. Skrivet tar opp viktigheten av beredskapsplaner på så vel landbrukskontor som i landbruket selv. Tilgangen på sesongarbeidskraft i landbruket er også tema.

Fylkesmannen ønsker en tett dialog med landbrukskontorene fremover og ber om tilbakemelding på problemstillinger og saker som måtte dukke opp. Skrivet kan lastes ned her.

 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.