Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

(Foto: Pixabay)

Fylkesmann Knut Storberget har snakket mye om utsatte barn og unge. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise, og nå er det besluttet at ansatte der defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon.

Barne- og familiedepartementet mener at krisesentrene vil få en stor samfunnsmessig betydning slik koronapandemien nå utvikler seg. Dette gjelder spesielt når det gjelder å beskytte og veilede personer som er utsatte for vold i nære relasjoner. Det er derfor viktig å opprettholde et fungerende krisesentertilbud.

Dette innebærer at ansatte i kommunenes krisesentre inngår i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass. Det betyr også at ansatte på krisesentre ikke skal omdisponeres til andre oppgaver i kommunen.

Les mer på barne- og familiedepartementet sine sider.

 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Kontaktpersoner