Koronaviruset - alle har et ansvar for å unngå spredning

Vi har alle et ansvar for å unngå spredning av coronavirus. Fylkeslegen oppfordrer befolkningen i Innlandet til å følge med på sin kommunes hjemmeside, og lytte og følge kommunelegens råd. Folkehelseinstituttets hjemmesider har også råd du må gjøre deg kjent med:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/