Koronainformasjon til innvandrere – frivillige organisasjoner kan søke om midler

Alle trenger informasjon.
Alle trenger informasjon. (Foto: Gerd Altmann fra Pixabay)

28. april er fristen for å søke om midler til å formidle koronainformasjon til innvandrere i kommunene. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet.

I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen bevilget 10 millioner til formidling av korona-informasjon til innvandrere. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som manglende digitale eller språklige forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Målgruppa er frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke. Målgrupper for tiltakene er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, og barna deres. Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning av personer i målgruppen prioriteres. Offentlige råd og påbud om smittevern skal ivaretas i gjennomføring av tiltakene. Det kan både gis støtte til prosjekter som retter seg mot å gi informasjon på svært kort sikt og til prosjekter som støtter opp om informasjonsarbeidet i en senere fase.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som forvalter ordningen.

Fylkesmannen håper på mange gode søknader

Fylkesmannen har sammen med Innlandet fylkeskommune vært opptatt av å få ut informasjon om koronaviruset til innvandrere. Allerede 25. mars sa fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen, til NRK: -Det er nesten for mye informasjon i mange kanaler nå, men vi ser at det er enkelte grupper man ikke klarer å nå. Det er for eksempel innvandrergrupper og ungdom. Vi ser at de stimler sammen ute i sentrum, og det er jo veldig uheldig når situasjonen er som den er.

Han fortalte videre at fylkeskommunen jobber sammen med Fylkesmannen for å få informasjon ut til alle, blant annet i samarbeid med flyktningekoordinatorer ute i kommunene.

-Det er gledelig at det skjer mye på denne fronten nå, sier velferdsdirektør Eli Blakstad hos Fylkesmannen. -Vi håper at IMDi får mange gode søknader, men fristen er kort, så det gjelder å skynde seg.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.