Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Det er stor variasjon mellom kommunene i forbruk og beholdning av smittevernutstyr. Kommunene oppfordres til å være rause med å dele på det utstyrt som finnes.
Det er stor variasjon mellom kommunene i forbruk og beholdning av smittevernutstyr. Kommunene oppfordres til å være rause med å dele på det utstyrt som finnes.

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

Formålet er å gi ny informasjon til kommunene mest mulig samlet og å gi en oversikt over informasjon som er sendt til kommunene tidligere eller som er lagt ut på vår hjemmeside. Vi håper dette kan være til hjelp for å få en samlet oversikt over informasjonen som er gitt.

I denne utgaven av kommunebrev nevner vi blant annet at Helsedirektoratet melder utsatte rapporteringsfrister, svar på spørsmål vi har fått om foreldrebetaling sfo og barnehage og om Fylkesmannens arbeid med å få oversikt over smittervernutstyr i kommunene.

Her kan du lese informasjonsskriv nr. 2 til kommunene.

 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.