Hytteforbud er innført

Det er ikke lenger lovlig å overnatte på fritidseiendommer utenfor kommunen man er folkeregistrert i. Regjeringen har innførrt forbudet for å unngå at helsevesenet blir overbelastet i mange kommuner.

Det er ingen dispensasjonsadgang utover det som fremgår av bestemmelsen under. Kommunene er ikke gitt myndighet til å fravike forskriften. Vi minner også om myndighetenes klare oppfordring om å begrense all innenlandsreise. 

Siden flere kommuner over hele landet rapporterte om mange besøkende på fritidseiendommene, ble forskriften iverksatt. 7 av 10 fylkesmenn anbefalte et hytteforbud etter kontakt med kommunene.

Forskriftens § 5 lyder slik:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Forskriften har trådt i kraft og gjelder til og med 3. april.