Helseattest for forlengelse av førerkort

Statens vegvesen har sammen med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett. Dette gjelder for alle som trenger helseattest som eldre over 80, yrkessjåfører og de med utrykningskompetanse.

Statens vegvesen gir i ny forskrift en midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, fordi det i forbindelse med Korona-utbruddet generelt er vanskelig å skaffe seg helseattester og få gjennomført etterutdanning.

Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til Statens vegvesen

Kontaktpersoner