Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Kunnskapsdeparementet la ut pressemelding i dag om at foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet.

Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permiteringer i barnehagene.

Det er bestemt at ingen skal betale for plassen, heller ikke de gruppene som får plass etter unntaksbestemmelsene. Dette for å gjøre det enkelt å håndtere og pga. varierende kvalitet og omfang. Foreldrebetalingen fra disse skal kompenseres i tilskuddsordningen på vanlig måte.

Les mer på Kunnskapsdeparementet sine sider.