Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

Personell til blant annet helsevesenet, utstyr som snøscootere og lokaler til bruk som midlertidige sykehus - det er noen
Personell til blant annet helsevesenet, utstyr som snøscootere og lokaler til bruk som midlertidige sykehus - det er noen "innskuddene" som er gjort. (Foto: Ivar Ødegaard, Scanpix)

Nå bygges Innlandets kanskje viktigste «bank» opp. «Ressursbank Innlandet» er stedet der ressursene skal finne hverandre – hvis noen har for mye og noen har for lite skal det meldes hit.

Ressursbanken skal hjelpe Innlandssamfunnet gjennom koronakrisen. «Banken» koordineres av Fylkesmannen. Den vil også inneholde oversikt over menneskelige ressurser.

Utstyr, lokaler og folk

Sjukepleiere, medisinsk utstyr og store lokaler som kan gjøres om til sjukestuer. Dette er blant ressursene som nå fortløpende meldes inn i «Ressursbank Innlandet». Innlandet fylkeskommune er blant flere store aktører som har gjort en kartlegging blant sine ansatte  slik at det skal være mulig å omdisponere disse dersom det blir kritisk mangel på personell andre steder i samfunnet. Fylkeskommunen har blant sine ansatte mange med sjukepleierbakgrunn og andre helsearbeidere, og det finnes også IKT-personell, barn-/-ungdomsarbeidere, og sjåfører som i en krise kan omdisponeres.

Røde Kors har meldt inn i Ressursbanken at de kan stille til disposisjon både kjøretøy og utstyr som de rår over. Mange av Røde Kors sine lokalforeninger har tegnet samarbeidsavtaler om beredskap med sin kommune, og disse er nå klare til å bistå i den grad kommunene har ønske om og behov for dette. Flere er allerede i gang.

Allsidige «innskuddslister»

Fylkesmannen er satt til å samordne beredskapen i Innlandet. «Ressursbank Innlandet» er et virkemiddel i dette arbeidet. Nå er det tre koordinerende møter i uka, og det meldes kontinuerlig inn tilgjengelige ressurser og behov. Eksempler på oversikten koordinatorene nå sitter på, er knyttet til biler, snøscootere og verneutstyr, en ressurspool med tilgjengelig personell og mannskap, båter og hunder. Det meldes særlig inn behov for personell innenfor helsetjenesten, men også innenfor blant annet varehandel, landbruk og transport er det behov for folk.

Ressursbanken har også mottatt en del tilbud på lokaliteter som kan stilles til disposisjon. Disse kan være aktuelle for å hjelpe kommuner og regionale aktører i håndtering av situasjonen. Det pågår nå et arbeid for å kartlegge behovet for slike lokaliteter i Innlandet.

 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.