Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Alle familievernkontorene vil ha åpne sentralbord igjen fra torsdag 26.3.20. Det er lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner.

De fleste familier greier seg fint hjemme og tar godt vare på hverandre. Men for familier som strever med relasjonene seg imellom, kan hverdagen bli mer krevende når barna ikke kan gå på skole eller i barnehage og foreldrene har hjemmekontor eller er permittert fra jobben.

Det gis for øvrig nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling. Dette sikrer at de som trenger det får meklingsattest, slik at søknader til fylkesmannen og NAV ikke stoppes.

Les mer på bufdir sine hjemmesider

Finn ditt nærmeste familievernkontor

 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.