EØS-borgere kan jobbe i landbruket

Dyrking av kål i Stange vestbygd.
Dyrking av kål i Stange vestbygd. (Foto: Karoline Finstad Vold)

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i jordbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i blant annet jordbruk, gartneri, skogbruk og matindustri ikke skal bortvises.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt endringer i bortvisningsforskriften som innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det er kritisk behov for arbeidskraft, skal få komme inn i Norge.

Her kan du lese revidert rundskriv hos Justis- og beredskapsdepartementet.

- Vi er glad for at dette er på plass, men det løser ikke hele problemet med mangelen på sesongarbeidskraft, sier virksomhetsleder Haavard Elstrand hos Fylkesmannen. Fylkesmannen arbeider derfor videre også med andre løsninger for å skaffe lokal arbeidskraft gjennom et nært samarbeid med NAV og næringsorganisasjonene i landbruket.

Les mer på nyhetssak fra Landbruks- og matdepartementet.

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.