En forelder med samfunnskritisk funksjon er nok

(Foto: Design_Miss_C fra Pixabay)

Inntil skoler og barnehager er åpnet for fullt, er det nok for å få tilbud om plass at én av foreldrene har en samfunnskritisk stilling.

Fra 12. mars har foreldre i slike posisjoner hatt tilbud om barnehage-/skoleplass, men det har vært krav om at begge foreldrene måtte være i en slik situasjon. Nå er dette endret.

Med utgangspunkt i de 14 definerte samfunnskritiske funksjonene i rapporten «Samfunnets kritiske funksjoner» ble det utarbeidet ei liste over personellgrupper/stillinger som skulle få tilbudet. Lista omfatter også viktige samfunnsfunksjoner som ikke inngår i de 14 samfunnskritiske funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset.

Generelle retningslinjer

Hovedregelen har vært at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass har av hensyn til smittevernet ligget høyt. Dette er de generelle retningslinjene som fortsatt gjelder:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass.

Les mer på regjeringen.no.