At viruset er isolert, betyr ikke at det er stoppet

Et samlet fylkesberedskapsråd ber befolkningen i Innlandet om å holde fast på smittevernreglene om sosial avstand og god hygiene. Vi ønsker alle en forsiktig gjenåpning av samfunnet – men det er bare mulig hvis alle fortsetter å være nettopp forsiktige.

Fylkesberedskapsrådet består av aktører som har ansvar for beredskapen i Innlandet. Flere av oss registrerer en økning av aktiviteten i samfunnet, utover det som følger av barnehageåpningen.

Den forsiktige gjenåpningen gir en viss frihet til å komme i gang igjen for de minste i samfunnet, og også deres foreldre. Rundt 30.000 barn kommer i gang igjen med barnehage og i småskolen i Innlandet i løpet av to uker. De neste skoletrinnene og samfunnet ellers vil etter hvert også bli satt forsiktig i gang igjen – hvis vi beholder kontrollen med smitten.

Folkehelseinstituttet (FHI) kom denne uka med nye prognoser om sjukdomsutviklingen i Norge, ved ulike smittescenarier. Felles for disse er at den største utfordringen står foran oss.

Sjukehuset i Innlandet har med utgangspunkt i disse prognosene planlagt for at det verste fortsatt ligger foran oss.

Mange beredskapsaktører har nå hatt to måneder med hard arbeidsbelastning. Fortsatt jobbes det med utfordringer rundt helsetilbud og smittevernutstyr i tillegg til nye utfordringer knyttet til brannfare og flomfare.

Fylkesberedskapsrådet går derfor ut med en felles appell til befolkningen om å bidra til å unngå smittespredning ved å holde avstand og passe på hygiene og følge de nasjonale smittevernrådene.

Slik kan vi unngå ny innstramming i vår egen frihet og en kostbar nedstengning av samfunnet.