Åpningstider for barnehage, SFO og skoler

Hovedregelen er at alle skoler og barnehager skal ha de samme, normale åpningstidene som de hadde før de ble stengt på grunn av koronaepidemien. Men de kan ha kortere, eller mer fleksible åpningstider for å ivareta kravene til smittevern.

– Det viktigste er at åpningen skjer på en trygg og forsvarlig måte. Barnehager og skoler er forskjellige, og vi forventer at de finner gode løsninger lokalt for å ivareta smittevernet. Da kan kortere eller fleksible åpningstider være en mulig løsning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Tilbud til barn med særlige behov og foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner

Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene.

Torsdag 16. april kom det nye forskriftsbestemmelser som skal sikre at barnehager, skoler og SFO åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Nå blir forskriften presisert for å tydeliggjøre at det er lov å korte ned åpningstiden dersom smittevernhensyn gjør det nødvendig.

Barnehagene, skoler og skolefritidsordninger kan også redusere antallet barn eller elever som er til stede samtidig, for eksempel at ulike barnegrupper er tilstede til ulik tid.

Full foreldrebetaling

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.

Du kan lese mer om åpningstider for skoler, barnehager og SFO på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider, og på Regjeringen.no

Her finner du smittevernveiledere for barnehager og skoler

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.