Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2020

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Ordningen har 3 prioriterte tiltak hvor etablering av lokale/regionale FACT team har prioritet nr. 1. Vi viser videre til regelverket for ordningen hvilke andre tiltak som inngår i denne tilskuddsordningen.

Følg lenkene for søknadsskjema og regelverk for ordningen:

Ordningen krever revisorattestert regnskap og har i regelverket en annen frist men denne rapporteringen ønskes innen 01.03.2020.

 Søknads- og rapporteringsfrister

  • Søknadsfrist er 01.03.20
  • Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2019 er samme dato

Rammene som tildeles fylkesmannen i 2020 utregnes på bakgrunn av søknadsmengde og fylkesvise fordelingsnøkler. Kommunene og deler av spesialisthelsetjenestene i Innlandet har vært aktive i forhold til disse tilskuddsordningene tidligere og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2020.

Søknadene sendes Fylkesmannen i Innlandet pr. post:

Fylkesmannen i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

eller elektronisk til postmottak: fminpost@fylkesmannen.no