AVLYST Invitasjon til grunnopplæring i sosialtjenesteloven

Denne opplæringen avlyses nå grunnet pandemien, settes opp igjen når situasjonen har roet seg.

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til grunnopplæring i sosialtjenesteloven.

Målgruppe for opplæringen er alle ansatte i Nav.  Samlingen er primært for nyansatte, men andre veiledere som ønsker oppfriskning eller ikke tidligere har fått opplæring i de sosiale tjenestene, kan også melde seg på.

Fylkesmannen I Innlandet inviterer til grunnopplæring i sosialtjenesteloven.

Målgruppe for opplæringen er alle ansatte i Nav.  Samlingen er primært for nyansatte, men andre veiledere som ønsker oppfriskning eller ikke tidligere har fått opplæring i de sosiale tjenestene, kan også melde seg på.

Tema i grunnopplæringen er

  • Lovens formål
  • De fem individuelle tjenestene
  • Refleksjon/gruppearbeid

Tid: 15. april 2020

Sted: Fylkesmannen i Innlandet, møterom Femunden Stor

Påmeldingsfrist: 31. mars.

 

Læringsmål for dagene:

Økt kunnskap om sosialtjenesteloven med forskrift og rundskriv, slik at brukerne sine behov for tjenester blir avdekt og gitt i samsvar med loven.

Nyttige dokumenter til forberedelse:

  • Rundskriv 35 til sosialtjenesteloven
  • Veileder til § 17

For at du skal få størst mulig utbytte oppfordrer vi at du som minimum har fått mulighet til å følge en sosialhjelpssak i ditt Nav-kontor.

Vår presentasjon/foiler blir ikke trykt opp i papir, men blir sendt ut til påmeldte deltakere noen dager før kurset.

Praktisk informasjon:

  • Kurset og lunsj er gratis for deltagerne. Eventuelle utgifter til reise må dekkes av det enkelte kontor/kommune.
  • Fylkesmannen kan dekke overnatting fra dagen før for de med lang reisevei, mer enn 1,5 time. Gi beskjed ved påmelding.
  • No-show avgift kr 300.
  • Eventuelle spørsmål/avklaringen kan rettes til Randi-Irene Midthaugen på fmoprim@fylkesmannen.no.

Det vil også bli satt opp en tilsvarende opplæring til høsten.  

Forbehold om endringer, grunnet koronavirus. 

Påmelding grunnopplæring sosialtjenesteloven