Tar Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning

Fylkesmannen i Innlandet endrer vedtak i en klagesak om hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Det skjer etter en uttalelse fra Sivilombudsmannen.

Saken gjelder en klage fra pårørende, som av Kongsvinger kommune ble fratatt rollen som nærmeste pårørende. Fylkesmannen ga Kongsvinger kommune medhold, men har nå gjort om vedtaket etter en uttalelse fra Sivilombudsmannen.  

Saken handler om hvem som skal regnes som nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 første ledd bokstav. Nå tar Fylkesmannen Sivilombudsmannens uttalelse om dette til etterretning. Rekkefølgen i bestemmelsen skal følges uten unntak, det er i dag ikke anledning til å fravike denne.

Fylkesmannen i Innlandet ser at pasient- og brukerrettighetslovens regel om rekkefølge i enkelte særlige tilfeller kan være problematisk og vi vil be Helse og omsorgsdepartementet se på regelverket.

 

Kontaktpersoner