Fylkesmannen varsler tilsyn etter drapssak

Etter den tragiske hendelsen i oktober 2019 der en 15 år gammel gutt ble skadet og senere døde av skadene åpner Fylkesmannen tilsyn med Østre Toten kommune.

I tilsynet ber Fylkesmannen om relevante opplysninger fra dokumenter og system. Det gjennomføres ikke stedlig tilsyn.

Målet med tilsynsmyndighetenes behandling er å bidra til økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og sikre pasienters rettssikkerhet. 

Fylkesmannen i Innlandet har gitt råd til Østre-Toten kommune om hvordan de kan gjennomføre egenkontroll av sine systemer. Dette arbeidet er kommunen i gang med.