Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet lyser ut prosjektmidler til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontor. Søknader skal sendes via Fylkesmannen. Søknadsfrist: 01.02.20.

Det er kun Nav-kontor som kan søke om tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontor. Til høyre på siden finner dere lenke til Arbeids- og velferdsdirektoratet sine nettsider, der finner dere utlysningstekst og søknadsskjema.

Vi har også lagt ut en liste over prosjekter i Hedmark og Oppland som mottok dette tilskuddet i 2019, som informasjon.  

Det kan for 2020 søkes om midler til stillinger, samt et tilleggsbeløp til kompetanseutvikling for prosjektet.

Fylkesmannen i Innlandet vil invitere alle kommuner, inkludert Nav-kontor, til et informasjonsmøte om tilskuddsordninger i slutten av januar 2020. Det vil være to like informasjonsmøter, hhv i Hamar (23.01.20) og Lillehammer (sannsynligvis 22.01.20). Her vil også tilskuddsordningen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet bli presentert. Dette er stort sett den samme presentasjonen som er gitt til Nav-lederne i desember 2019.

Vi minner om at alle som har løpende prosjekter må søke forlengelse. Det skal skje på samme skjema, og på samme måte som for nye søknader, og gjelder også dere som ber om overføring av alle midler fra 2019 til 2020.

Søknadsfrist: 1. februar 2020. Arbeids- og velferdsdirektoratets skjema skal benyttes.