Velkommen til Demenskonferansen 2020

Konferansen arrangeres på Scandic Lillehammer hotell 10. og 11. februar 2020 og tema for årets konferanse er: Bo hjemme med demens.

Det er Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemetjenester i Hedmark og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuet Innlandet som står for konferansen. 

Målgruppe er ledere og mellomledere i kommunal plaie og omsorstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter m, flere.

Meld deg på her