Fylkesmannen starter tilsynssak etter alvorlig hendelse

Fylkesmannen i Innlandet starter tilsynssak mot flere helsetjenester etter det angivelige drapsforsøket i Ringebu 30. oktober, der en person ble angrepet i Ringebu sentrum.

Det framgår av medieoppslag at den anholdte  gjerningspersonen har vært i kontakt med helsetjenesten før hendelsen.

At Fylkesmannen i Innlandet starter en tilsynssak innebærer at de helsetjenester og det helsepersonell som antas å ha vært i kontakt med gjerningspersonen, blir bedt om opplysninger. Disse har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten innenfor de lovbestemmelser som gjelder for de aktuelle virksomheter og helsepersonell. Tilsynssaken har som formål å avdekke om helselovgivingen er brutt overfor gjerningspersonen, dvs. om bl. a. diagnostikk, behandling og omsorg har vært forsvarlig. Vi vil be om opplysninger noe tilbake i tid. De som bes om opplysninger er fastlege, legevakt, Ringebu kommunes helse- og omsorgstjenester utenom fastlege, samt Sykehuset Innlandet HF – spesielt Divisjon psykisk helsevern.