Demenskonferansen 2019

Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet arrangerte Innlandets demenskonferanse 14. og 15. februar 2019 på Scandic Lillehammer hotell.

Målgruppe for konferansen var ledere, mellomledere, ansatte som jobber med utredning, oppfølging og organisering av demenssatsingen i kommunene, samt fastleger og sykehjemsleger, politikere og frivillige.

360 deltager engasjerte deltager fra Innlandet, samt noen tilreisende