Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


23.11.2020

Fylkesmannens hjemmeside er ute av drift fra torsdag til søndag

På grunn av teknisk vedlikehold blir Fylkesmannens hjemmeside utilgjengelig fra torsdag klokka 16.00 til mandag morgen. Mange av tjenestene er i drift og kan nås fra vår felles portal www.fylkesmannen.no.

13.11.2020

- Kommunenes innsats teller

Camilla Stoltenberg understreket hvor viktige kommunene er i kampen mot koronaen da hun innledet på Fylkesmannens kontaktmøte. I Innlandet førte viruset til 16 nye smitta siste døgn og nesten 5000 i karantene siste uke.

12.11.2020

Regionmøtene og statsborgerseremoniene er utsatt

På grunn av koronasituasjonen er Fylkesmannens regionmøter utsatt inntil videre. Dette gjelder også statsborgerseremoniene med fysisk frammøte.

11.11.2020

Har du spørsmål om innreise fra utlandet og karantene?

På regjeringens nettsider finner du fakta om karantenehotell, krav om negativ covid19-test ved innreise og de andre smittevern-tiltakene overfor innreisende til Norge. En stor del av smitteutviklingen i landet kommer nå fra importsmitte.

11.11.2020

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

Kunngjøring av tilskudd til styrking av kommunalt rusarbeid for 2021

10.11.2020

Har du vært i Danmark? Test deg.

Helsedirektoratet ber alle som har vært i Danmark de siste to ukene om å teste seg for koronavirus og holde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst, uansett testresultat.

09.11.2020

Desentralisert bachelorutdanning i sykepleie på Tynset

Mange kommuner i Innlandet har utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Nå har Høgskolen i Innlandet og Os, Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset inngått et samarbeid om å etablere en bachelorutdanning i sykepleie på Tynset.

08.11.2020

Anbefaling til videregående; munnbind på trange busser som krysser kommunegrenser

Skoleskyss, sjukehuskapasitet og samordning av koronaregler i regionene våre. Dette var temaer som kom opp da Fylkesmannen hadde møte med alle kommunene i Innlandet, fylkeskommunen og sjukehuset fredag.

06.11.2020

-Vi er i en svært alvorlig situasjon

Under en pressebrief torsdag ettermiddag understreket fylkesmann Knut Storberget alvoret i smittesituasjonen vi nå befinner oss i. Begrens sosial kontakt og hold deg hjemme er oppfordringen fra fylkesmannen.

06.11.2020

Innlandskommunene går sammen om felleskjøp av smittevernutstyr

Anbudskonkurransen som Abakus AS har gjennomført på vegne av samtlige kommuner i Innlandet er nå ferdig. Vinnerne av konkurransen er DahleMedical AS, Maske AS og OneMed AS og prioriteres i denne rekkefølgen i avtalen med kommunene. På denne måten er kommunene sikret smittevernutstyr når den nasjonale leveransen tar slutt ved nyttår.

05.11.2020

-Hold dere hjemme

Dette er budskapet fra statsminister Erna Solberg når vi nå er inne i vår andre smittebølge av Covid-19. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

04.11.2020

Fylkesmannen hever beredskapen til oransje nivå

Smittesituasjonen i Innlandet er nå så alvorlig at vi hever beredskapsnivået, sier fylkesmann Knut Storberget.

02.11.2020

Fylkesmannen følger nøye med på utbruddet i Åsnes og Våler og andre utbrudd i Innlandet

- Det er nå avgjørende at vi alle respekterer reglene om å ha maks fem på besøk og så få nærkontakter som mulig, sier fylkesmann Knut Storberget. Han påpeker at én uheldig sammenkomst kan være nok til at viruset sprer seg i en smittefri kommune.

31.10.2020

Utsetter fysiske møter og bruker hjemmekontor grunnet smitte

Fra den 2.-6. november vil de ansatte hos Fylkesmannen i Innlandet benytte hjemmekontor og ha flest mulig møter digitalt. To ansatte er lørdag bekreftet smittet av Covid-19, og tiltaket med hjemmekontor og digitalt førstevalg er et føre-var-tiltak og en del av embetets smittevernplan.

30.10.2020

Færre nærkontakter hindrer smitte

Under torsdagens kommunemøte var de nye nasjonale innstrammingene i smittevernreglene hovedtema. Husk at færre nærkontakter gjør at smitten raskere kan spores og smittespredning hindres. Hold derfor nede antall mennesker du møter privat.

22.10.2020

Fylkesmannen på regionrunde: Viktig å møtes for å se fremover sammen

Mellom nå og jul skal Fylkesmannen på 10 regionbesøk i hele Innlandet. Etter et halvt år med nesten bare digital kontakt og helt spesielle utfordringer, er et slik møte ekstra viktig, sier fylkesmann Knut Storberget.

15.10.2020

Bistand hjemme skal hjelpe en utsatt gruppe med rus-/psykiatri-problemer

Mer fleksibel oppfølging og bistand hjemme, skal hjelpe en pasientgruppe som ikke greier å nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Et tverrfaglig team (FACT) har en ny tilnærming til pasienter som sliter med alvorlige rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

08.10.2020

Varsling av utbrudd av covid-19

Koronaveilederens kapittel om varsling og melding er i dag oppdatert med Varsling av utbrudd av covid-19: Utbrudd av covid-19 i og utenfor helseinstitusjon skal varsles til kommunelegen og Folkehelsehelseinstituttet, etter MSIS-forskriftens §§ 3-3 og 3-4. Varsling av utbrudd skjer gjennom utbruddsvarslingssystemet Vesuv.   

05.10.2020

Nye anbefalinger til kommunene skal sikre barn riktig helsehjelp

Barn og unge med covid-19 får ofte symptomer som ligner på andre virusinfeksjoner. For å sikre at de får riktig hjelp og til rett tid, er det utarbeidet egne anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten i kommunene bør ivareta barn og unge under pandemien.

02.10.2020

Innkjøp av smittevernutstyr - tilbake til vanlige ansvarsforhold

Under pandemien er det etablert en nasjonal innkjøpsordning og fordeling av smittevernutstyr. Samtidig har det vært en forutsetning at kommunene selv skal skaffe slikt utstyr, og nå opphører den nasjonale innkjøpsordningen ved nyttår.

30.09.2020

Tilskuddsordning til ALIS - avtaler for næringsdrivende fastleger

Helsedirektoratet har bestemt å utlyse tilskuddordningen på nytt med søknadsfrist 11.11.2020. Det er kommuner som kan søke på ordningen.

29.09.2020

Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven. 

21.09.2020

Matgledekorpset i Innlandet i spiss for nasjonal satsing

Matgledekorpset i Innlandet var landets første pilotkorps for bedre mat og måltider. Med stort engasjement, variert fagbakgrunn og smittende humør har de i løpet av 2019 besøkt 10 kommuner. I tillegg har 25 kommuner deltatt på kurs med korpset.

18.09.2020

¼ av kommunene i Innlandet rekrutterer andre enn helsepersonell til smittesporingsteam

¼ av kommunene i Innlandet har tatt oppfordringen fra Helsedirektoratet om å bruke annet personell enn helsepersonell som medhjelpere på smittesporing.

18.09.2020

Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning

Fylkesmannen i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning.

10.09.2020

TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene

Kommunene og kommunelegen har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.

10.09.2020

Kjøper verktøy til smittesporing

De aller fleste kommunene i Innlandet har eller er i ferd med å skaffe seg digitale verktøy for smittesporing. Å spore smitte og bekjempe utbrudd raskt er det viktigste i landets koronastrategi, og kommunene er i front i denne innsatsen.

10.09.2020

Kommunene får hjelp til innkjøp av smittevernutstyr i et vanskelig marked

Å skaffe nok og trygt smittevernutstyr har vært svært vanskelig gjennom koronatiden. Mange bekymrede kommuner har bedt Fylkesmannen i Innlandet om å bidra til en løsning. Forslaget nå er å la et kommunalt eid selskap, Abakus AS, sørge for felles innkjøp.

04.09.2020

Kommunene fikk honnør for rask reaksjon

Den siste uka har Hamar kommune sammen med nabokommunene på Hedmarken håndtert et lokalt utbrudd som nå omfatter 22 smittede. Fylkesmannen i Innlandet gir dem honnør for at de reagerte raskt og handlet resolutt da smitten ble oppdaget.

02.09.2020

Fylkesmannen opphever vedtak i Øyer kommunestyre

Grunnen til at vedtaket ble opphevet, var at kommunelovens krav om tydelig skille mellom folkevalgte organer og kommunens administrasjon ikke var godt nok ivaretatt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel