Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


12.02.2020

-Velferdsledere må ta selvkritikk

Det er lederne på velferdsområdet som er den største utfordringen for bedre og mer samordnede tjenester. Fylkesmann Knut Storberget var tydelig i sin analyse på møte i «Velferdsforum» der nettopp ledere på velferdsområdet møtes.

06.02.2020

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon 2020

Hovedmålet for ordningen er å stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med gode tiltak og tjenester

03.02.2020

Coronaviruset ble diskutert i Fylkesberedskapsrådet

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset. Det er sannsynlig at smitten også vil komme til Norge. Fylkesberedskapsrådet var i dag samlet for å diskutere situasjonen.

03.02.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider nå med å forberede hvordan helsetjenesten skal kunne håndtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kommer til Norge. 

31.01.2020

Fylkesmannen varsler tilsyn etter drapssak

Etter den tragiske hendelsen i oktober 2019 der en 15 år gammel gutt ble skadet og senere døde av skadene åpner Fylkesmannen tilsyn med Østre Toten kommune.

31.01.2020

Coronaviruset ble diskutert i Fylkesberedskapsrådet

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset. Det er sannsynlig at smitten også vil komme til Norge. Fylkesberedskapsrådet var i dag samlet for å diskutere situasjonen.

29.01.2020

Presentasjonene fra Søknadsverkstedet

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som sosialenheten og helse- og omsorgsenheten forvalter

23.01.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider nå med å forberede hvordan helsetjenesten skal kunne håndtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kommer til Norge. 

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

20.01.2020

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2020

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

17.01.2020

Konferanse for Inn på tunet-tilbydere

Det blir konferanse 21. mars for de som driver Inn på tunet-virksomhet på Østlandet - en dag med faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket.

13.01.2020

Tar Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning

Fylkesmannen i Innlandet endrer vedtak i en klagesak om hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Det skjer etter en uttalelse fra Sivilombudsmannen.

10.01.2020

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid – barn og unge

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

09.01.2020

Fylkesmannen i Innlandet er kritisk til ny tvangsberegningslov

Vi har avgitt vårt høringssvar til forslag om tvangsberegningslov

08.01.2020

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Kommunene i Innlandet har vært aktive i forhold til tilskuddsordningene på rusfeltet tidligere og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2020  

19.12.2019

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet lyser ut prosjektmidler til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontor. Søknader skal sendes via Fylkesmannen. Søknadsfrist: 01.02.20.

18.12.2019

Søknadsverksted

Invitasjon til informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som sosialenheten og helse- og omsorgsenheten forvalter.

18.12.2019

Søknadsverksted

Invitasjon til informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som sosialenheten og helse- og omsorgsenheten forvalter.

17.12.2019

Velkommen til Demenskonferansen 2020

Konferansen arrangeres på Scandic Lillehammer hotell 10. og 11. februar 2020 og tema for årets konferanse er: Bo hjemme med demens.

18.11.2019

Nytt tilskudd til allmennleger i spesialisering (ALIS) – kort frist

Helsedirektoratet lyser ut nytt tilskudd på 30 millioner kr. til rekruttering av allmennleger i spesialisering. Fristen er allerede 25.11.2019.

06.11.2019

Fylkesmannen starter tilsynssak etter alvorlig hendelse

Fylkesmannen i Innlandet starter tilsynssak mot flere helsetjenester etter det angivelige drapsforsøket i Ringebu 30. oktober, der en person ble angrepet i Ringebu sentrum.

30.10.2019

Etisk refleksjon - kompass for helsepersonell i ulendt terreng

En spennende fagdag i etikk for alle ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Hedmark

18.10.2019

Nasjonalt kurs i sykehjemsmedisin

Sykehjemslegens rolle og funksjon

30.09.2019

Har du lyst på et verv i Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet?

Det er fem kontrollkomisjoner i Innlandet. Det er nå ledige verv i fire av disse; Gjøvik, Toten Hadeland og Valdres, Reinsvoll, Gudbrandsdalen og Sanderud. Det er ledige verv i alle disse.

23.09.2019

Velferdsutfordringer i Innlandet – vi kan gjøre noe med det

Barn og unge får ikke den hjelpen de trenger, 8-9000 barn og unge blir utsatt for vold eller overgrep i hjemmene i våre kommuner. Har det blitt så vanskelig å gripe inn at vi lar være?  

19.09.2019

Endelig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor. Tilsynsrapportene er nå ferdige.

18.09.2019

Sender brev til 1 082 nyvalgte

Fylkesmannen har skrevet brev til alle de 1 082 ny- og gjenvalgte kommunepolitikerne i Innlandet. Allerede nå vil han sette blant annet beredskap og arbeidet for barn og unge på sakskartet.

09.09.2019

Rusforum Innlandet 2019

En møteplass for rus- og psykisk helsefeltet i Innlandet

09.09.2019

Matgledekorpset Innlandet inviterer til inspirasjonsdager

Matgledekorpset inviterer matfagarbeidere, pleiere og ledelse fra alle kommuner i Innlandet til å delta på inspirasjonsdag!

09.09.2019

Negativ sosial kontroll - er det noe å snakke om i Innlandet?

Innlandsnettverket - arbeid mot negativ sosial kontroll, inviterer til dagsseminar. Seminaret streames.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel