Samarbeidsmøte på tvers av landegrensa

Värmland, Dalarna og Innlandet møttes onsdag i Grensekomiteen. Forsterket samarbeid og dialog med store muligheter for utvikling av sosiale relasjoner og næringsliv på begge sider av grensen var gjennomgangsmelodien.

Publisert 19.11.2020

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Det er visjonen som de nordiske statsministrene har blitt enige om. Grensekomiteen, som skal styrke samarbeidet over landegrensa, har eksistert i lang tid mellom Innlandet og Dalarna. Nå er også Värmland invitert med for første gang. Assisterende fylkesmann i Innlandet Sigurd Tremoen åpnet møtet, ønsket særlig Värmland velkommen og omtalte dette som historisk.

God dialog

Tremoen pekte på at det alltid er viktig med god dialog på tvers av grensen, men at det noen ganger er ekstra viktig. Dette året har vi vært inne i en usikker, kritisk og alvorlig tid med pandemien som har herjet både i Sverige og Norge.

Siden 1950-tallet har nordmenn og svensker fritt kunne krysse grensen, og det er gjennom årene utviklet seg et grenseløst samarbeid mellom Norge og Sverige. Nå er grensen mer synlig enn den har vært siden 50-tallet og det setter samarbeidet og relasjonene mellom nordmenn og svensker på prøve. -I slik tider er det viktig at vi står sammen, sa Tremoen.

Tett samarbeid og ønske om en ny normal

Landshøvding i Dalarna, Ylva Thörn, pekte også på den lange tradisjonen for at grensene mellom våre to land egentlig ikke finnes i folks hverdagsliv. Hun fortalte om Dalarnas lange og stolte historie innenfor tre- og bergverksindustrien, og den store arbeidspendlingen mellom områdene på begge sider av grensen. Hun var videre opptatt av hvordan vi sammen kan jobbe med næringsutvikling, samfunnsutvikling og opprettholde et godt samarbeidsklima på myndighetsnivå også etter at vi har lagt pandemi-krisen bak oss.

Fylkesmann i Innlandet Knut Storberget takket Dalarna og Värmland for tett samarbeid gjennom pandemien. Han inviterte til at vi i enda større grad bør utvikle felles standpunkt og felles tiltak når krisen rammer oss. Pandemien gjør at mange mellommenneskelige relasjoner nå brytes, og det er særlig alvorlig når dette fortsetter over lang tid. Fylkesmannen pekte på at for mange er dette en stor sosial byrd, og det bør ses på om det kan være noe større fleksibilitet for de som virkelig trenger det. Særlig barn og unge rammes hardt når den sosiale kontakten forsvinner.

Storberget tok opp hvordan vi best kan organisere det norsk-svenske samarbeidet, og hvordan vi sammen kan gå til en ny normalsituasjon med det vi har lært under pandemien.

Värmland inn i Grensekomiteen?

Värmland deltok for første gang på møtet i Grensekomiteen. Møtet vedtok mandat for en prosess med sikte på å formelt innlemme Värmland i Grensekomiteen høsten 2021.

Nordisk ministerråd og nedbygging av grensehindre

Nordisk ministerråd deltok også på møtet. Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger på områder der de nordiske landene kan oppnå større resultater ved å samarbeide enn ved å løse oppgavene hver for seg.

Ett viktig arbeid er nedbygging av grensehindre mellom de nordiske landene. Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ, som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og foretak. Rådet har som mål å fjerne 8-12 grensehindre per år på områdene arbeidsmarked, sosial, utdanning og næringsliv.

Målet er å bryte ned eksisterende grensehindre, forebygge nye grensehindre og bidra til bedre informasjon om disse temaene. Rådet har jobbet intensivt for å fange opp og løse grensehindre som har oppstått som følge av pandemien. Dette handler om å forsøke å finne løsninger der ulike smittevernstrategier gir utilsiktede virkninger i form av grensehindre.

En undersøkelse gjennomført blant innbyggere i grenseregionene viste at 82 % opplevde at nasjonale restriksjoner har skapt problemer. Og 2 av 3 spurte responderte at det var blitt vanskeligere å treffe familiemedlemmer.

Industri for framtida

Grønn omstilling og grønne arbeidsplasser engasjerer på begge sider av grensen. For å oppnå visjonen om et bærekraftig Norden, må vi sammen fremme en grønn omstilling av samfunnene våre der en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi er sentral.

Møbelprodusenten Vestre avsluttet møtet. Bedriften har allerede en fabrikk i Torsby og bygger nå en ny fabrikk på Magnor i Eidskog kommune. Med dette er 90 % av bedriftens produksjon samlet innenfor kort geografisk avstand.

Jan Christian Vestre, som leder bedriften, trakk begeistret fram fordelen med norske og svenske råvarer, stål fra Sverige og tre fra skogene våre, som en nøkkelfaktor for bærekraftig produksjon av møbler.

Kontaktpersoner