Foreslå kandidater til Mangfoldsprisen

Vet du om en arbeidsplass som er en god kandidat til Mangfoldsprisen 2020? Alle kan komme med forslag og fristen for å sende inn ditt forslag er 24. mai.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Både store og små virksomheter, offentlige og private kan foreslås, og hvem som helst kan foreslå.

Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet og vinnerne kåres ved hjelp av seks regionale og én nasjonal jury. Mangfoldsprisen deles ut i alle fylker, i kategoriene små virksomheter og mellomstore- og store virksomheter. De regionale vinnerne går videre til å konkurrere om å vinne nasjonale priser. I fjor var det mer enn 350 nominerte.

Assisterende fylkesmann i Innlandet Sigurd Tremoen sitter i den regionale juryen for prisen i Viken og Innlandet. Han oppfordrer til at alle nominerer sine kandidater slik at juryen får et bredt utvalg av gode kandidater å velge mellom.

Forslag kan sendes inn her.

Du kan lese mer om prisen på www.mangfoldsprisen.no.

 

Kontaktpersoner