Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Butikker i Tangen sentrum får ikke ha søndagsåpent


Et typisk turiststed er definert som mindre steder hvor salget i perioder i hovedsak skjer til turister, og hvor butikkene er avhengig av turistsesongen. Fylkesmannen har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at Tangen sentrum oppfyller disse vilkårene.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 15.07.2020

Dersom en butikk ønsker å ha på søndager kan de enten søke om dispensasjon, eller ligge i et område som defineres som et typisk turiststed. Ifølge helligdagsfredloven er et typisk turiststed et mindre sted hvor salget i hovedsak i perioder skjer til turister, og hvor butikkene er avhengig av turistsesongen.

Det må i vurderingen skilles mellom folk på gjennomreise og turister som har stedet som reisemål, siden butikker i store byer eller kjøpesentre langs vegen også kan oppleve økning i omsetningen i turistsesongen.

I Tangen sentrum sitt tilfelle, har ikke Fylkesmannen i Innlandet mottatt dokumentasjon som tilsier at Tangen sentrum oppfyller vilkårene for å bli kalt et typisk turiststed.

Fylkesmannen har tidligere behandlet søknaden fra Stange kommune hvor det ble søkt om at Innlandsporten fikk status som typisk turiststed. Heller ikke denne ble godkjent av fylkesmannen.