Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


13.10.2019

Dere trenger Norge og Norge trenger dere

Dette var et av budskapene til fylkesmann Knut Storberget til 74 nye statsborgere som feiret norskt statsborgerskap i Terningen Arena lørdag 12. oktober. 

10.10.2019

300 kommer på Statsborgerseremoni på Elverum

Så er det igjen fest for nye statsborgere i Terningen arena på Elverum. Lørdag 12. oktober møtes  74 nye statsborgere sammen med over 220 «medbrakte» gjester til fest. Dette er den 14. statsborgerseremonien i rekken i Hedmark.

21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Barne- og familiedepartementet har besluttet at tros- og livssynssamfunn som ikke har krevd tilskudd for 2019 innen fristen som var 1. mars skal få mulighet til å fremme krav om tilskudd for 2019. Ny frist er 13. september 2019.

30.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grøsland, Vågå

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med en tilstelning på Vågå hotel, søndag 30. juni.

29.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Kjell Rudolf Voldheim

Medaljen ble delt ut av virkesomhetsdirektør Eli Blakstad i forbindelse med en tilstelning på Sel lørdag 29. juni.

21.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Per-Øivind Sandberg

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med Kirsten Flagstad festivalens utendørskonsert på Stortorget i Hamar, fredag 21. juni

14.04.2019

67 nye statsborgere feiret

Stedet var Gjøvik fjellhall og totalt var det ca 280 personer, inklusiv de 67 hovedgjestene som var med på festen. Årets nye statsborgere var fordelt på 21 land  og er nå fordelt på 15 kommuner i Oppland. 

26.03.2019

Vil «din» organisasjon møte stortingfolka?

«Treffpunkt Innlandet» finner sted på Hamar 1. april. Da har fylkeskommunene og Fylkesmannen invitert organisasjoner til «interessepolitisk speed-dating» med de 14 stortingsrepresentantene – men kanskje dere ikke er invitert?

20.03.2019

Prinsesse Märtha Louise deltar på Ridderrennet 2019

Prinsesse Märtha Louise deltar i Ridderrennet på Beiotstølen lørdag 30. mars. Ridderrennet arrangeres for 56. gang og er avslutningsarrangementet på Ridderuka som er verdens største i sitt slag.

26.02.2019

Frist for å sette frem krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. mars

Søknader fra tros- og livssynssamfunn som er registrert i Hedmark og Oppland skal sendes Fylkesmannen i Innlandet. Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

31.01.2019

Det første kommunestyreinnlegget

Fylkesmann Knut Storberget inntok talerstolen i Stor-Elvdal onsdag kveld og holdt sitt første innlegg som fylkesmann for et helt kommunestyre. «Lav terskel og åpen dør» snakket han om også her.

21.01.2019

Ivar Ringen, Lillehammer tildelt Kongens fortjenstmedalje

Medaljen ble delt ut av ass. fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Scanic Lillehammer Hotell, mandag 21. januar.

18.01.2019

Knut på tur – fra fjell til flatbygd

Fylkesmann Knut Storberget besøker stadig flere av Innlandets 48 kommuner; mandag denne uka fjellkommunene Dovre og Lesja og torsdag Ringsaker. Der sto vellykket byutvikling i Brumunddal på agendaen.

10.01.2019

Innlandets demenskonferanse 2019

Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet arrangerer Innlandets demenskonferanse 14. og 15. februar 2019 på Scandic Lillehammer hotel.

10.01.2019

Fylkesmannen har startet på sin kommunetur

I løpet av 100 dager skal Innlandets nye fylkesmann, Knut Storberget, besøke samtlige 48 kommuner. I går startet han i Løten.

02.01.2019

- Ta initiativ til gagn og beste….

Den nye fylkesmannen, Knut Storberget, griper til fylkesmannsinstruksen når han snakker om sine ambisjoner for «Fylkesmannen i Innlandet». Han vil ta initiativ.

27.12.2018

Velkommen til de nye nettsidene våre!

Fra 1.1.2019 er Fylkesmannen i Innlandet et faktum. En ny fylkesmann, en ny organisasjon og 250 fagfolk innenfor mange forskjellige felt er klare for å gjøre en innsats til beste for Innlandet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel