Tilskudd på barnehage- og opplæringsområdet


24.01.2019

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage

Fylkesmannen deler ut tilskudd for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema. 

20.08.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne

Kommunene kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen.

23.01.2019

Endring av tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Utdanningsdirektoratet overtar forvaltningen av tilskuddet til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge i aldersgruppen 6-15 år. 

29.05.2018

Tilskudd til leirskoleopplæring - omlegging av tilskuddsordningen

Fra vårhalvåret 2018 er forvaltningen av tilskudd til leirskole overført fra Fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet.

08.01.2018

Endring av tilskuddsordningen til leirskoleopplæring

Stortinget har vedtatt omlegging av tilskuddsordningen, og forvaltningen er overført fra fylkesmennene til Utdanningsdirektoratet fra og med vårhalvåret 2018.

23.08.2019

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage er brukt opp

Fylkesmannen deler ut tilskudd for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Per august 2019 er tilskuddet brukt opp. 

02.05.2019

Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere

Den første tida som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Kommuner kan nå søke om tilskudd for å gi veiledning til nytilsatte lærere i grunnskolen.


Kontaktpersoner