Svømmetilskudd for barnehagebarn og minoritetsspråklige som omfattes av grunnopplæringen

Barn i bassenget
Barn i bassenget (Foto: Pixabay)

Etter utgåtte søknadsfrister har Fylkesmannen fortsatt midler for svømmetilskudd til disposisjon - Søk nå!

Det er igjen mulig å søker svømmetilskudd for barnehagebarn og nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Fylkesmannen har etter søknadsfrister fortsatt midler det er mulig å søke på. 
Nye søknader vil bli behandlet forløpende så lenge midlene rekker.
 

Ytterligere informasjon om svømmetilskuddene og søknadsskjema finnes i lenkene for tidligere publiserte saker: (se bort fra søknadsfristene som er oppgitt)

 

Svømmetilskudd for barnehagebarn og søknadsskjema 

 

Svømmetilskudd for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen og søknadsskjema