Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen

(Bilde Pixabay)
(Bilde Pixabay)

Kommunene kan søke Fylkesmannen i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

 

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. I læreplanen i kroppsøving er det et mål om at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Målgruppe: nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Om kommunen har kjennskap til at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.

Det søkes på hjelp av vedlagte søknadsskjema, og vi ber om at det sendes kun ett skjema fra kommunen til fylkesmannens postmottak, til epostadresse: fminpost@fylkesmannen.no

 

Søknadsfristen er satt til 1. juni 2020.
Fylkesmannen tar sikte på å behandle søknadene og utbetale midler i løpet av juni.