Tilbud for barn og unge i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene hvis det er behov.

Beslutninger om hvilke barnehager og skoler som skal ha åpent må fattes lokalt. Skoleeiere og barnehageeiere oppfordres til å finner gode løsninger som er tilpasset lokale forhold.

– Barnehageeierne og kommunene har god kunnskap om situasjonen lokalt. De vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Les mer på utdanningsdirektoratets sine sider.

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for to grupper barn:

- Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner som må jobbe og ikke har andre muligheter for barnepass (se mer om denne gruppen her).

- Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov. Les mer på regjeringen.no

Utdanningsdirektoratet har ellers lagt ut informasjon om: 

  • Informasjon om barnehagetilbud for påsken
  • Veiledning for barnehager og skoler som gir et tilbud utenfor ordinær
    åpningstid og/eller på offentlige fridager
  • Midlertidig forskrift i forbindelse med koronasituasjonen
  • barn som ikke kan være hjemme: gjelder barn med særskilte omsorgsbehov og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon
  • Foreldrebetaling.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.