Informasjon angående gjenåpning av barnehager

Fra 20. april har myndighetene avgjort å åpner barnehagene.

På denne siden vil det bli lagt ut informasjon i forbindelse med gjenåpningen.

Onsdag 15. april har regjeringen kunngjort at de vil lansere en veilederen med retningslinjer for hvordan gjenåpningen av barnehagene skal foregå. Bakgrunnen for veilederen er faglige vurderinger foretatt av forskjellige ekspertgrupper. Veilederen vil bli publisert på denne siden når den foreligger.

Smittevernsveileder for barnehager