Klage på standpunktkarakter i grunnskolen

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen sendes til behandling hos Fylkesmannen. 

Elever i grunnskolen som vil klage på standpunktkarakter må ta kontakt med rektor ved skolen. Skolen oversender deretter klagen til behandling hos Fylkesmannen. Ved innsending av klage på standpunktkarakter kan skolene benytte seg av et elektronisk skjema.

Link til elektronisk skjema

(Skjema krever innlogging via ID-porten)