Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

08.01.2021

Redusert åpningstid i publikumsmottaket på Lillehammer

På grunn av skjerpede smitteverntiltak er Statsforvalterens servicetorg i Lillehammer åpent for publikum bare i perioden mellom kl. 10:00 og 14:00. I Hamar følger vi huseiers åpningstider, så de er som før (08:00-15:30).

Korona i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet jobber kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her.

20.01.2021

Utlysning av midler fra Klima- og miljøprogrammet i Innlandet - søknadsfrist 15. februar 2021

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan nå søke støtte fra Fylkesmannen i Innlandet. Vi disponerer i år 1,7 mill. kr til tiltak som faller inn under Klima- og miljøprogrammet (KMP). Søknadsfrist er 15. februar 2021. 


20.01.2021

Høring - TWI Eiendom AS søker om vaskeanlegg for forurensede jordmasser

TWI Eiendom AS søker om å etablere et vaskeanlegg for forurensede jordmasser i en eksisterende bygning på Disenå, Sør-Odal kommune.


19.01.2021

Svømmetilskudd for barnehager 2021

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier