Postjournal

Som et offentlig organ er FMFA underlagt arkivloven, og pålagt å føre journal over sine arkivverdige dokumenter. Journalen føres fortløpende og blir publisert på https://einnsyn.no.

Les mer i veiledningen for eInnsyn: https://einnsyn.no/informasjon/brukerveiledning

Dersom du er ute etter dokumenter sendt til eller av fylkesmannsembetene, må du velge det enkelte embete som virksomhet i nettløsningen.