Organisasjon og ledelse

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) ledes av direktør Margot Telnes. I tillegg har organisasjonen syv avdelingsdirektører.

Her er FMFAs organisasjonskart, som trådde i kraft 1. november 2019.

Ved å trykke her finner du kontaktinformasjon til oss.

 

organisasjonskart 1. november 2019.jpg