Organisasjon og ledelse

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) ledes av direktør Margot Telnes. I tillegg har organisasjonen fire avdelingsdirektører og 17 seksjonsledere.

Dagens midlertidige organisasjonskart ser du under. Nytt organisasjonskart vil være på plass fra 1. november 2019.

Ved å trykke her finner du kontaktinformasjon til oss.

 

OrganisasjonskartFMFA.PNG

OrganisasjonskartFMFA.PNG